• Asociația Producătorilor de Ambalaje din Carton Ondulat din România
  • +40 799 751 751
  • office@apacor.ro

Efectele modificărilor legislative asupra industriei cartonului ondulat

Conform Ordonanța nr. 1 din 11 august 2021, reciclarea corectă a tuturor ambalajelor și a deșeurilor va deveni o prioritate. 

Pentru adoptarea principiului reciclării în proporții mari, statul românesc are nevoie de implementarea acestor noi modificări și completări aduse Legii cu nr.249/2015, ce vine ca un răspuns adus problemei gestionării incorecte a ambalajelor de-a lungul vremii.

Din perspectiva sectorului ambalajelor biodegradabile din hârtie sau carton, obiectivul reciclării pentru anul 2025 este la nivelul de 75% din totalul cantității. Ulterior, pentru anul 2030 se dorește creșterea nivelului de reciclare de până la 85% din totalul cantității

În urma introducerii unei noi directive ce are ca temă reducerea deșeurilor de ambalaje, Comsia Europeană a propus pentru dezbatere, următoarele aspecte:

a) uniformizarea înțelesului cuvintelor și a sintagmelor: reciclabil, reutilizare, împachetat excesiv la nivel legislativ;

b) înlocuirea ambalajelor din plastic cu ambalaje din hârtie sau carton pentru a combate efectul de disruptor endocrin pe care îl au chimicalele folosite în prelucrarea plasticului care pot influența chiar și sistemul imunitar;

c) susținerea reciclării în vederea reducerii emisiilor de carbon;

d) Revizuirea propusă de EURIMA (Asociația Producătorilor din Europa Insulară) are în vedere conceptul de reciclare și reprezintă un semnal de alarmă în ceea ce privește fezabilitatea tehnică și viabilitatea economică a acestuia, din perspectiva companiilor.

Pentru a seta obiective ce pot fi măsurabile și specifice, această directivă  va avea loc în al patrulea trimestru al anului 2021.  În vederea reducerii impactului asupra mediului, se propun următoarele:

1. îmbunătățirea design-ului ambalajului astfel încât acesta să îndrume la reutilizare și reciclare ;

2. creșterea procentului de materie primă provenită din reciclare;

3. reducerea ambalajului excesiv;

4. reducerea deșeurilor de ambalaje.

 

Sursă: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Reducing-packaging-waste-review-of-rules_en