• Asociația Producătorilor de Ambalaje din Carton Ondulat din România
  • +40 799 751 751
  • office@apacor.ro
Awesome Image

Calitatea de membru încetează în următoarele circumstanțe:

• la cerere,

• prin declararea judecătorească a dispariției sau dizolvării persoanei juridice,

• prin excludere,

• în urma abaterilor de la Statutul Asociației și de la Regulamentul intern,

• în urma neparticipării voite la mai mult de 80% din acțiunile la care este solicitat să participe,

• ulterior dizolvării sau lichidării Asociației.

Awesome Image
  • să cunoască și să respecte Statutul și reglementările interne ale Asociației;
  • să participe la ședințele Adunării Generale și la alte acțiuni ale Asociației;
  • să respecte hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director;
  • să dea dovadă de probitate morală și să fie demni de calitatea de membru al Asociației;
  • să promoveze scopul și activitatea Asociației;
  • să sprijine desfășurarea activității asociației;
  • să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter intern.

O inițiativă a producătorilor de carton ondulat din România ce are ca scop reprezentarea pe termen lung a intereselor tuturor producătorilor de carton ondulat.

Pornind de la sintagma: împreună suntem mai puternici, Asociația Producătorilor de Ambalaje din Carton Ondulat din România a fost înființată pentru a oferi un sprijin real companiilor din industria fabricării cartonului ondulat.

Accesibilitatea și promptitudinea sunt cele două puncte-cheie pe care ne bazăm în vederea realizării tuturor activităților propuse.

Având ca scop dezvoltarea industriei și a membrilor acesteia, proiectele asociației urmăresc consolidarea relațiilor de parteneriat dintre producătorii de carton ondulat. Pentru un acces mai ușor la resurselor necesare, APACOR asigură disponibilitatea permanentă de a oferi informații actuale și relevante cu privire la evenimentele din industria fabricării hârtiei și a cartonului ondulat.

Prin menținerea unei colaborări eficiente pe termen lung, Asociația Producătorilor de Ambalaje din Carton Ondulat din România își propune să ofere sprijin pentru respectarea drepturilor și intereselor producătorilor de carton ondulat din România.

În acest fel, încurajăm producătorii de carton ondulat să devină membri activi și să participe la activitățile comune ale asociației.