• Asociația Producătorilor de Ambalaje din Carton Ondulat din România
  • +40 799 751 751
  • office@apacor.ro
Awesome Image

Pot deveni membri APACOR persoanele fizice sau juridice, din țară sau din străinătate, indiferent de vârstă, sex, cetățenie, naționalitate, profesie, apartenență, politică sau avere.


Iar conform cererii de asociere respectă Statutul asociației, îndeplinesc condițiile impuse de acesta și respectă hotărârile Adunării Generale și care completează formularul de asociere motivate către Adunarea Generale/Consiliu Director, abilitatea să se pronunțe asupra admiterii de noi membri.


În caz de refuz, Adunarea nu este obligată să-și motiveze cererea.

Awesome Image
  • să participe la toate activitățile și manifestările care constituie obiectul de activitate al Asociației;
  • să voteze în mod liber, așa cum le dictează conștiința, în cadrul Adunărilor Generale ale Asociației;
  • să fie aleși în organele de conducere și control ale Asociației;
  • să fie distinși moral și material pentru acțiuni deosebite, desfășurate pentru îndeplinirea scopului Asociației;
  • să utilizeze calitatea de membru al Asociației;
  • să recomande primirea de noi membri și să formuleze propuneri cu privire la activitatea și programele asociației;
  • să formuleze propuneri pentru ordinea de zi a ședințelor organelor de conducere la care au dreptul să participe;
  • să se retragă din Asociație.

O inițiativă a producătorilor de carton ondulat din România ce are ca scop reprezentarea pe termen lung a intereselor tuturor producătorilor de carton ondulat.

Pornind de la sintagma: împreună suntem mai puternici, Asociația Producătorilor de Ambalaje din Carton Ondulat din România a fost înființată pentru a oferi un sprijin real companiilor din industria fabricării cartonului ondulat.

Accesibilitatea și promptitudinea sunt cele două puncte-cheie pe care ne bazăm în vederea realizării tuturor activităților propuse. .

Având ca scop dezvoltarea industriei și a membrilor acesteia, proiectele asociației urmăresc consolidarea relațiilor de parteneriat dintre producătorii de carton ondulat. Pentru un acces mai ușor la resurselor necesare, APACOR asigură disponibilitatea permanentă de a oferi informații actuale și relevante cu privire la evenimentele din industria fabricării hârtiei și a cartonului ondulat.

Prin menținerea unei colaborări eficiente pe termen lung, Asociația Producătorilor de Ambalaje din Carton Ondulat din România își propune să ofere sprijin pentru respectarea drepturilor și intereselor producătorilor de carton ondulat din România.

În acest fel, încurajăm producătorii de carton ondulat să devină membri activi și să participe la activitățile comune ale asociației.